Zaznacz stronę

1. Lokalizacja Spalarni

Jakim miastem jest Bielsko-Biała? Miastem zrównoważonym, ponieważ mimo bardzo dobrze rozwiniętego przemysłu, dominują w Bielsku-Białej obszary atrakcyjne turystycznie.

Motywem przewodnim Logo miasta jest krajobraz górski, a hejnał jest ściśle związany ze specyfiką regionu, oddaje cały urok Beskidów. Na stronie Urzędu Miejskiego mamy krótką charakterystykę hejnału: „Rytm maszyn włókienniczych i szum lasu łączy się w pieśń optymistyczną, pieśń zwycięską”. „Szum lasu” nie koresponduje z szumem palonych śmieci.

Z portalu Wikipedia dowiesz się, że tereny usługowe i przemysłowe zajmują tylko 6,2% powierzchni Bielska-Białej.

Tereny leśne, rolne oraz zieleń miejska to aż 41% powierzchni.

Należy zadać pytanie, czemu tak negatywne dla charakteru tego miasta oraz gmin ościennych inwestycje, forsowane są przez włodarzy tego miasta.

Lokalizacja? W wywiadach włodarze miasta włącznie z panem Klimaszewskim powtarzają, że spalarnia powstanie w strefie przemysłowej sugerując że pomiędzy mieszkańcami, a spalarnią będzie bezpieczny bufor. Czy na pewno?

Na początek zdjęcie obrazujące „strefę przemysłową”:


Planowana spalarnia w Bielsku-Białej