Zaznacz stronę

3. Spalarnia wpływa na bezpłodność!

Bohaterem filmu jest pan dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński.

Poniższy film poruszy temat szkodliwości dioksyn oraz WWA. Będzie też informacja na temat tego, jak się zachowywać, aby kontrola okresowa emisji wyszła poprawnie.

W filmie dodano komentarz eksperta.

Fragmenty materiału filmowego oraz wypowiedzi zaczerpnięte z youtube.

I jeszcze informacje na temat „sponsorów” jednej z książek pana Wielgosińskiego.

Kontrowersyjny sponsor książki to nie jedyny konflikt interesów, z jakim spotkaliśmy się studiując osobę Pana Wielgosińskigo.

W filmie nr 1 już w pierwszych sekundach możecie usłyszeć że dioksyny nie zwiększają prawdopodobieństwa raka.

Mimo to, Pan Profesor współtworzył komercyjny katalizator, który „prowadzi do rozkładu emitowanych ze spalarni dioksyn na nieszkodliwe substancje, m.in. tlen, wodór, wodę, dwutlenek węgla i chlorowodór.”

Czy w takim razie kiedy Pan Profesor przekonuje do spalania odpadów, dioksyny są bagatelizowane ale kiedy przychodzi do sprzedaży katalizatora, te same dioksyny są już szkodliwe i trzeba je zneutralizować?

Link do artykułu