Zaznacz stronę

7. Tysiące ciężarówek! Oraz co z tym CO2

Spalarnia, która spali 100 tys. ton śmieci rocznie, odda 35 tys. ton popiołów i żużli.

Panie Prezydencie, wypomniał pan, że komin ze spalarni emituje mniej zanieczyszczeń niż jeden samochód osobowy. A ile emituje zanieczyszczeń 8 tys. ciężarówek dowożących śmieci do spalarni? Ile zanieczyszczeń wyemituje tysiące samochodów obsługujących spalarnię?

Policzmy w takim razie z czym będziemy mieli do czynienia.

100 tys. ton śmieci rocznie + 35 tys. ton popiołów rocznie daje nam 135 tys. ton odpadów przeznaczonych do transportu.

Ciężarówka przewiezie efektywnie 17 ton. Małe gminy będą używały aut 10 tonowych.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia mamy rocznie przy optymistycznym wariancie ok 8000 ciężarówek.

Ale to nie koniec.

Przeliczmy ciężarówki na dni robocze, których w Polsce jest około 250 w roku.

Daje nam to 32 samochodów ciężarowych dziennie!!! Z tego pochodzących z Bielska-Białej będzie ok 4. Powtórzmy to jeszcze raz. Nasze miasto będzie co roku zatruwane przez ok. 8 tys. ciężarówek, wożących cudze śmieci. Cały czas mówimy o ilościach szacunkowych.

I tak jak wcześniej zostało napisane jest to wariant optymistyczny. Jeśli dodamy to tej wartości ciężarówki z obsługi zewnętrznej, auta pracowników oraz uwzględnimy „lekki” tonaż ciężarówek ze śmieciami, wyjdzie nam liczba nawet dwukrotnie większa czyli 16000 pojazdów rocznie.

Ile spalarnia wyprodukuje CO2

Padły ważne zapewnienia, że mniej niż samochód osobowy. Sprawdźmy te deklaracje.

Spalarnia o deklarowanej wydajności wygeneruje 128 tys. ton CO2 rocznie. Oczywiście wartość ta, nie oddaje skali zjawiska, dlatego posłużymy się porównaniem.


Spalarnia wyemituje rocznie tyle samo CO2 co

10 tys. domów ogrzewanych eko groszkiem

To porównanie będą coraz bardziej niekorzystne dla spalarni. Zwiększa się udział domów pasywnych i energooszczędnych. Za 10 lat nie będzie pieców węglowych ale będzie spalarnia. Spalarnia, która w sposób stały będzie emitowała CO2 przez następne 30 lat.